vodmat, osnovna šola vodmat, oš vodmat OŠ Vodmat | Spletna stran OŠ Vodmat, osvodmat, oš vodmat, oš vodmat
01 520 38 50

Prenovljena Šola 2019

znak kulturna šola
Hitre informacije

tajništvo – 01 520 38 50
ravnateljica – 01 520 38 52
pomočnica ravn. – 01 520 38 60
zbornica – 01 520 38 61
zbornica – 01 520 38 62
računovodstvo – 01 520 38 57
svetovalna služba – 01 520 38 68
svetovalna služba – 01 520 38 73
mobilna spec. peda. – 01 520 38 66
knjižnica – 01 520 38 63
kuhinja – 01 520 38 56
zobna ambulanta – 01 544 32 34
faks – 01 520 38 58

  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana
Novice

Komunikacija z učenci od 6. do 9. razreda

Ker Arnes učilnice ponovno ne delujejo, tako učitelji kot učenci iščejo poti za medsebojno komunikacijo (nekateri preko e-pošte, drugi preko kanalov v eAsistentu).

Naš namen je bil dober: da poenotimo sistem komunikacije, vendar nam Arnes tega trenutno ne omogoča.

Učitelji bodo povezave na Zoom srečanja poslali preko e-pošte ali eA komunikacijskega kanala.

Hvala za razumevanje in potrpežljivost!

vodstvo šole

OBVESTILO – SPREJETI UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-Cov-2

Spoštovani starši,

na osnovi sprejetih odlokov Vlade RS (Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2, Ur. l. RS, št. 143/20) in okrožnice MIZŠ (št. 6030-1/2020-78 z dne 16. 10. 2020), vas seznanjamo s spremembami in novostmi, ki so stopile v veljavo s 16. 10. 2020 in se dotikajo tudi življenja in dela na šoli.

1. Skladno z odlokom pouk v matičnih oddelkih poteka normalno ne glede na število učencev v oddelkih. Izvaja se redni pouk, tudi neobvezni izbirni predmeti. Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji in zunanji izvajalci (klubi, društva …), pa se od ponedeljka, 19. 10. 2020, NE izvajajo. Dnevi dejavnosti se izvajajo izključno v šoli.

2. Z odlokom se omejujejo vse druge dejavnosti na šoli, kot so: govorilne ure, roditeljski sestanki, sestanki sveta staršev, sveta šole … Lahko pa potekajo na daljavo.

3. Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza

Odlok določa, da je obvezno nošenje zaščitne maske med drugim na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Izjema pa velja za učence v osnovni šoli izključno, ko so v matičnem oddelku. Nošenje mask je potrebno, ko učenci zapustijo matično učilnico, so izjemoma združeni z učenci drugih oddelkov (vstop v šolo, jutranje varstvo, neobvezni izbirni predmeti, skupine podaljšanega bivanja), so na hodnikih, oziroma v skupnih šolskih prostorih, kot tudi zunaj na igrišču.

* Izjema: učenci, ki še niso dopolnili 6 let.

Vaš otrok naj ima s seboj masko ali drugo obliko zaščite ustno nosnega predela, ki jo bo uporabljal v prej navedenih primerih.

Glede na trenutno epidemiološko sliko predlagamo, da učenci 4. in 5. razreda odhajajo domov po pouku ali iz OPB takoj, ko je to za starše možno oziroma sprejemljivo. Morebitne zgodnejše odhode zapišite starši v beležko vašega otroka.

Prosimo za vaše razumevanje in sodelovanje.

Želimo si, da se po jesenskih počitnicah spet z vsemi učenci srečamo v šoli. Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Mateja Petrič, ravnateljica

OBVESTILO: Izobraževanje na daljavo v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo za učence od 6. do 9. razreda pouk v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020 potekal na daljavo.

Starše učencev od 1. do 5. razreda obveščamo, da bo vstop v šolo v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020 mogoč le skozi glavni vhod. Učenci se bodo preobuli v vetrolovu in svojo garderobo odnesli v omarice, zato naj šolske copate nosijo s seboj.

V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 15. 10. 2020 vas obveščamo tudi, da se v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020:

  • interesne in izvenšolske dejavnosti ne bodo izvajale,
  • praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit ne bo izvajal,
  • prehrana pa bo organizirana za učence, ki obiskujejo pouk v šoli.

O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

Želimo vam obilo zdravja in lep konec tedna.

vodstvo šole

Obvestilo – anketni vprašalnik za starše učencev

Spoštovani starši,

preko sporočila v eAsistentu ste prejeli povezavo do kratke spletne ankete, preko katere zbiramo podatke, ki jih moramo oddati na Zavod RS za šolstvo.

Prosimo, da anketo izpolnite do nedelje, 11. oktobra 2020.

Vnaprej hvala za sodelovanje in lep konec tedna!

vodstvo šole

Šolsko tekmovanje iz logike

Seznam učencev, ki so osvojili bronasto priznanje.  
Učenci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 17. oktobra 2020 na OŠ Polje, Ljubljana, so naslednji:
7. razred: Gaj Intihar
8. razred: Maja Kelava
9. razred: Natalija Benegalija, Dunja Kelava in Luna Steiner
Tekmovalcem čestitamo in jim želimo veliko uspeha na naslednji stopnji. 
mentorica Mihaela Kljun

Dostopnost