01 520 38 50

MEDIACIJA – ŠOLSKI      

koordinator/nosilec: učitelji mediatorji

V letošnjem šolskem letu bodo sestanki tima šolskih mediatorjev  potekali po potrebi.

Tim šolskih mediatorjev bo:

– oblikoval strani na temo vrstniške mediacije za šolski display ,

– nekajkrat na leto promoviral vrstniško mediacijo med učitelji  s kratkimi predstavitvami mediacije,  – skozi celo šolsko leto se bomo pripravljali na dan dejavnosti na temo mediacije, ki ga nameravamo      izvesti v naslednjem šolskem letu, 

– pripravil poročilo za MOL za izvajanje dopolnilnih dejavnosti za učence v lanskem šolskem letu,

– v sodelovanju z učiteljicami prve triade vodil projekt  »Mediacija za otroke«, avtorja Janija Prgića, dejavnosti bodo potekale v knjižnici in po razredih:

– 1. – 2. razred: obravnavale bi zgodbo »Uporabi besede in ne pesti«,

  1. – 4. razred: kratki filmi o mediaciji
  2. – 6. razred: kratki filmi o mediaciji

– uril vrstniške mediatorje v mediacijskih veščinah, delo bo potekalo v majhnih skupinah preko celega šolskega leta pod vodstvom mentorjev: simulacija mediacije, ogled filmov,

– pripravil zaključno srečanje vseh vrstniških mediatorjev izven šolskih prostorov, kjer bodo evalvirali svoje delo, izmenjali izkušnje, se praktično urili in načrtovali delo za prihodnje šolsko leto.

Vrstniški mediatorji  bodo:

– izvajali vrstniško mediacijo kot enega izmed načinov reševanja konfliktov med učenci,

– vadili mediacijske tehnike ob pomoči mentorjev,

– urejali mediacijski kotiček v knjižnici in na hodniku,

– v 1.- 4. razredu predstavili vrstniško mediacijo.

Dostopnost