01 520 38 50

Prenovljena Šola 2019

znak kulturna šola
Hitre informacije

tajništvo – 01 520 38 50
ravnateljica – 01 520 38 52
pomočnica ravn. – 01 520 38 60
zbornica – 01 520 38 61
zbornica – 01 520 38 62
računovodstvo – 01 520 38 57
svetovalna služba – 01 520 38 68
svetovalna služba – 01 520 38 73
mobilna spec. peda. – 01 520 38 66
knjižnica – 01 520 38 63
kuhinja – 01 520 38 56
zobna ambulanta – 01 544 32 34
faks – 01 520 38 58

  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana
Novice

Dostop do storitev Arnesa: Office 365

Office 365 so storitve in orodja, ki olajšajo sodelovanje in komunikacijo med vsemi udeleženci v izobraževanju. Združljive so z različnimi operacijskimi sistemi in zagotavljajo neovirano in varno mobilno delo z različnimi napravami.
Z veseljem vas obveščamo, da smo za učence in učitelje dobili omejeno število licenc za dostop do brezplačnega Office 365. Za dostop zaprosite na šoli na naslovu admin[@]osvodmat.si.
Z AAI prijavo se lahko prijavite in uporabljate tudi različne spletne storitve Arnesa. Učencem in učiteljem so odslej na voljo na spletni strani http://www.arnes.si
Za dostop do Office 365 obiščete spletno mesto https://o365.arnes.si in se prijavite s svojim AAI računom.

Želimo vam uspešno uporabo storitev!

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

Bronasta priznanja so osvojile : 

8.a: Ava Klemenc, Sara Valentina Pajek, Mia Ratoša Rigler
9.a: Mia Barlovič, Dunja Kelava, Manja Kosi, Kristina Souidi
9.b: Asja Frangež, Luna Steiner
Na državno tekmovanje sta se uvrstili Mia Ratoša Rigler in Asja Frangež.
Vsem učencem čestitamo za dosežene rezultate na tekmovanju.
Mentorica: Darja Emeršič

Komunikacija z učenci od 6. do 9. razreda

Ker Arnes učilnice ponovno ne delujejo, tako učitelji kot učenci iščejo poti za medsebojno komunikacijo (nekateri preko e-pošte, drugi preko kanalov v eAsistentu).

Naš namen je bil dober: da poenotimo sistem komunikacije, vendar nam Arnes tega trenutno ne omogoča.

Učitelji bodo povezave na Zoom srečanja poslali preko e-pošte ali eA komunikacijskega kanala.

Hvala za razumevanje in potrpežljivost!

vodstvo šole

OBVESTILO – SPREJETI UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-Cov-2

Spoštovani starši,

na osnovi sprejetih odlokov Vlade RS (Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2, Ur. l. RS, št. 143/20) in okrožnice MIZŠ (št. 6030-1/2020-78 z dne 16. 10. 2020), vas seznanjamo s spremembami in novostmi, ki so stopile v veljavo s 16. 10. 2020 in se dotikajo tudi življenja in dela na šoli.

1. Skladno z odlokom pouk v matičnih oddelkih poteka normalno ne glede na število učencev v oddelkih. Izvaja se redni pouk, tudi neobvezni izbirni predmeti. Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji in zunanji izvajalci (klubi, društva …), pa se od ponedeljka, 19. 10. 2020, NE izvajajo. Dnevi dejavnosti se izvajajo izključno v šoli.

2. Z odlokom se omejujejo vse druge dejavnosti na šoli, kot so: govorilne ure, roditeljski sestanki, sestanki sveta staršev, sveta šole … Lahko pa potekajo na daljavo.

3. Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza

Odlok določa, da je obvezno nošenje zaščitne maske med drugim na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Izjema pa velja za učence v osnovni šoli izključno, ko so v matičnem oddelku. Nošenje mask je potrebno, ko učenci zapustijo matično učilnico, so izjemoma združeni z učenci drugih oddelkov (vstop v šolo, jutranje varstvo, neobvezni izbirni predmeti, skupine podaljšanega bivanja), so na hodnikih, oziroma v skupnih šolskih prostorih, kot tudi zunaj na igrišču.

* Izjema: učenci, ki še niso dopolnili 6 let.

Vaš otrok naj ima s seboj masko ali drugo obliko zaščite ustno nosnega predela, ki jo bo uporabljal v prej navedenih primerih.

Glede na trenutno epidemiološko sliko predlagamo, da učenci 4. in 5. razreda odhajajo domov po pouku ali iz OPB takoj, ko je to za starše možno oziroma sprejemljivo. Morebitne zgodnejše odhode zapišite starši v beležko vašega otroka.

Prosimo za vaše razumevanje in sodelovanje.

Želimo si, da se po jesenskih počitnicah spet z vsemi učenci srečamo v šoli. Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Mateja Petrič, ravnateljica