01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Svetovalna služba

Šolski svetovalni delavki se z otroki in njihovimi starši prvič srečava ob vpisu v 1. razred. Ukvarjava se z različnimi področji, predvsem pa spremljava napredek vseh otrok tekom šolanja, tako na učnem kot tudi na socialnem in čustvenem področju. Pri tem sodelujeva z učitelji in starši.

Glavna področja delovanja so vpis otrok v šolo, ugotavljanje zrelosti za vstop v šolo, poklicna orientacija, koordiniranje odkrivanja nadarjenih učencev, pomoč učencem s težavami pri učenju ter svetovanje učencem in njihovim staršem pri reševanju osebnih stisk, čustvenih in vedenjskih težav. Ker šolski svetovalni delavki ne moreva vsega razrešiti sami, se po potrebi poveževa z zunanjimi institucijami, v katerih vrhunsko usposobljeni strokovnjaki nudijo učencem in njihovim staršem poglobljeno pomoč.

Organizirava tudi predavanja za starše različnih strokovnjakov ter delavnice za učence z različnih področij (učenje učenja, razvijanje socialnih veščin, spoštovanje drugačnosti, delavnice z zdravstvenimi vsebinami, preprečevanjem različnih vrst zasvojenosti, pogovori v zvezi z zdravim odraščanjem, nenasiljem…).

Najino pomoč lahko poiščete vsak delovni dan med 8. in 14. uro ali v času popoldanskih govorilnih ur med 17. in 18. uro.  Ker svoje delo dopolnjujeva tudi z dodatno strokovno pomočjo in delom z učenci v razredu, svetujeva, da svoj obisk predhodno najavite po telefonu ali elektronski pošti.

Dosegljivi sva:
•    Sanja Zgonc, univ.dipl.ped., sanja.zgonc@osvodmat.si, 52 03 868, soba 70/I. nadstropje
•    Mojca Kucler, prof.soc.ped., mojca.kucler@osvodmat.si, 52 03 873, soba 64/I. nadstropje

 

Informacije oziroma pomoč na spletu:

Dostopnost