01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Svet staršev

V Svetu staršev Osnovne šole Vodmat ima vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.  Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Predsednica Sveta staršev OŠ Vodmat je v šolskem letu 2022/2023 ga. Svetlana Simić Klobučarič, njen namestnik pa g. Rok Vertič.

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2022/23. Zapisnik 2. seje 2022/23

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2022/23.  Zapisnik 1. seje 2022/23

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2021/22.  Zapisnik 3. seje 2021/22

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2021/22.  Zapisnik 2. seje 2021/22

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2021/22.  Zapisnik 1. seje 2021/22

Vabilo na 4. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.  Zapisnik 4. seje 2020/21

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.  Zapisnik 3. seje 2020/21

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.  Zapisnik 2. seje 2020/21

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.  Zapisnik 1. seje 2020/21

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2019/20.  Zapisnik 3. seje 2019/20

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2019/20.  Zapisnik 2. seje 2019/20

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2019/20.  Zapisnik 1. seje 2019/20

Predstavniki posameznih oddelkov:

 

  Odd. Ime in priimek
1. a Rahela Popovič
2. a Petra Aleš
2. b Vlado Odar
3. a Edvina Letić
3. b Klarisa Kržanko
4. a Tamara Popovič
4. b Rok Vertič
5. a Svetlana Simić Klobučarič
5. b Karmen Kurent Krotko
6. a Špela Krasko Gerbec
6. b Inge Jug
7. a Makedonka Velkovska Atanasovska
7. b Boštjan Brolih
8. a Jaka Železnikar
8. b Barbara Klemenc
9. a Sida Valentinčič
9. b Elvira Treven

Svet staršev Osnovne šole Vodmat

Povezava na spletno stran Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Povezava na spletno stran Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

 

Dostopnost