01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

ca1

Svet staršev

V Svetu staršev Osnovne šole Vodmat ima vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Zaradi zagotovljene udeležbe na sejah sveta staršev se v oddelku izvoli še namestnika predstavnika. Prvi sklic svata staršev opravi ravnatelj.

Predsednik Sveta staršev Osnovne šole Vodmat v šolskem letu 2020/2020 je Matjaž Vračko, njegova namestnica pa Marija Ankele.

Vabilo na 4. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.  Zapisnik 4. seje 2020/21

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.  Zapisnik 3. seje 2020/21

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.  Zapisnik 2. seje 2020/21

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.  Zapisnik 1. seje 2020/21

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2019/20.  Zapisnik 3. seje 2019/20

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2019/20.  Zapisnik 2. seje 2019/20

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2019/20.  Zapisnik 1. seje 2019/20

Predstavniki posameznih oddelkov:

 

  Odd. Ime in priimek
1. a Edvina Letić
1. b Klarisa Kržanko
2. a Tamara Popovič
2. b Maja Uran Maravić
3. a Svetlana Simić Klobučarič
3. b Gordana Mrkonjić
4. a Nana Krauberger
4. b Inge Jug
5. a Marija Ankele
5. b Boštjan Brolih
6. a Jaka Železnikar
6. b Bojan Ivanc
7. a Sida Hariom Valentinčič
7. b Elvira Treven
8. a Matjaž Vračko
8. b Špela Krasko Gerbec
9. a Tina Režek
9. b Teja Barle Hus

Svet staršev Osnovne šole Vodmat

Povezava na spletno stran Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Povezava na spletno stran Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

 

Dostopnost