vodmat, osnovna šola vodmat, oš vodmat Subvencioniranje prehrane | OŠ Vodmat
01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Subvencioniranje prehrane

S 1. 1. 2012 je vstopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zato starši uveljavljate pravico do subvencionirane malice in kosila na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem centru za socialno delo in ne več na šoli kot doslej, in sicer za novo šolsko leto v mesecu juliju ali avgustu, za tekoče šolsko leto pa kadarkoli.

Dne 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki določa, da s 1. 9. 2012 pravica do splošne subvencije pripada samo tistim učencem, ki jim pripada tudi dodatna subvencija. Splošna subvencija za malico torej učencu ne pripada več avtomatsko, temveč le socialno najbolj ogroženim učencem (tistim, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 53 %).

Pravico do subvencije kosila lahko uveljavljajo starši učenca, pri katerih povprečni dohodek na družinskega člana ne presega 18% (subvencijo financira MIZKŠ). Če družina presega ta dohodek do višine 42%, vseeno odda vlogo za subvencioniranje kosila. Ko je ta z negativno odločbo zavrnjena, lahko družina s prebivališčem v MOL zaprosi za subvencijo kosilo z Vlogo za dodelitev denarne pomoči na pristojnem CSD (subvencijo financira MOL po določbah Odloka o denarni pomoči).

Če ste na Center za socialno delo posredovali Vlogo za subvencioniranje prehrane (malice ali kosila), pa je bila ta ZAVRNJENA in imate težave s plačevanjem položnic, se obrnite na šolsko svetovalno službo (Mojca Kucler) in prinesite s seboj fotokopije odločbe o zavrnitvi subvencije. Na podlagi fotokopije odločbe lahko zaprosimo za pomoč ZPM, ki prek akcije SITI BESED krije plačilo prehrane otrokom osnovnih šol.

Dostopnost