01 520 38 50

S pesmijo v pomlad

Otroški in mladinski pevski zbor sta pod taktirko zborovodkinje Simone Burkeljca danes nastopila na glasbenem festivalu ljubljanskih otroških, mladinskih in srednješolskih pevskih zborov Pomladna prepevanja.

Gremo na kolo!

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim pomeni hkrati igralo in prevozno sredstvo. Kolo je poleg tega tudi eno najbolj okolju in zdravju prijaznih prevoznih sredstev in hkrati tudi prvo prevozno sredstvo, ki ga otrok lahko vozi sam.
Četrtošolci so že pričeli s teoretičnim usposabljanjem, komaj pa čakajo, da bodo svoje znanje in spretnosti preizkusili na poligonu.
Do takrat bo potrebno pridobiti še nekaj znanja in ga utrditi, dobro pa že vedo, da je varno kolo tehnično brezhibno, kar so pokazali tudi z likovnim izražanjem.
Izdelki so nastali v 4. a pod mentorstvom učiteljice Jerneje.

Svetovni dan matematike

Ste vedeli, da je danes mednarodni dan matematike?

Geslo letošnjega svetovnega dne matematike je “Matematika za vsakogar”.

Na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani ob svetovnem dnevu matematike poteka tekmovanje v recitiranju decimalnih številk vsem dobro znanega števila pi. Svetovni rekorder je na pamet povedal kar 70 000 števk za decimalno vejico.

S to konstanto se srečamo že v osnovni šoli, ko se naučimo, da je obseg kroga 2⋅π⋅r, ploščina pa πr2, v srednji šoli pa ga spoznamo v kontekstu trigonometričnih funkcij (se spomnite sinusov, kosinusov, tangensov?) – pi je najmanjša pozitivna ničla sinusa. Njegova vrednost je približno 3,14, 14. marec pa naj bi bil kot dan matematike proglašen prav zaradi datuma, ki se ga v anglosaškem okolje zapiše 3/14.

Ta datum so proglasili zaradi rastočega zavedanja o pomenu matematike in zaradi potreb po izboljšanju matematičnega izobraževanja. Razumevanje matematike je vitalnega pomena na področjih, kot so umetna inteligenca, razumevanje sprememb podnebja, raba energije in trajnostni razvoj, vse to pa je povezano s kvaliteto življenja, tako v razvitem svetu kot v deželah v razvoju.

Brez matematike torej ne gre, zato se učitelji trudimo popularizirati matematiko, da bi učenci pred njo premagali strah.

Matematika je umetnost. Ne bojmo se je. Spoštujmo jo in učimo se je.

Dostopnost