01 520 38 50

Nacionalno preverjanje znanja

  • Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda, v 3. razredu pa se izvaja, če se šola za to odloči. Služi kot povratna informacija učencem, staršem in učiteljem, kakšno je znanje učencev glede na populacijo celotne Slovenije. V določenih primerih se dosežek pri NPZ v 9. razredu s soglasjem staršev uporablja tudi kot merilo za vpis v srednjo šolo.
  • V letošnjem šolskem letu bomo nacionalno preverjanje izvajali za 6. in 9. razred 7. maja (SLJ), 9. maja (MAT) in 13. maja 2024 (TJA / 3. predmet).
  • 1. 9. 2023 – Ministrstvo za šolstvo je določilo štiri predmete za 3. predmet preverjanja v 9. razredu OŠ, in sicer fizika, likovna umetnost, angleščina in zgodovina. Za našo šolo je poleg SLOVENŠČINE in MATEMATIKE določen predmet ZGODOVINA.
  • Na strani Državnega izpitnega centra so dostopne dodatne informacije – publikacija za učence in starše, koledar in stari primeri preverjanj.
Dostopnost