01 520 38 50

Osmošolci spoznavali poklice v gradbeništvu

V torek smo v okviru dneva dejavnosti in poklicne orientacije z učenci osmega razreda obiskali Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo v Ljubljani. Skozi praktične delavnice so učenci spoznavali poklice v gradbeništvu kot so geodet, arhitekt, gradbeni inženir, zidar, tesar, keramičar, kamnosek in upravljalec gradbene mehanizacije. Preživeli smo poučno in ustvarjalno dopoldne.

Klesanje kamna
(več …)

PROJEKT »Šolska shema sadja in zelenjave«

Osnovna šola Vodmat  sodeluje v projektu »Šolska shema«,  ki je ukrep Skupne kmetijske politike EU, kjer se otrokom v šoli razdeljuje t.i. šolsko sadje in zelenjava kot brezplačen dodatni obrok ter skupaj s spremljevalnimi izobraževalnimi dejavnostmi izboljšuje njihove prehranjevalne navade.

Z razdelitvami smo pričeli v četrtek, 1. septembra 2022.

Koordinatorica projekta: Cvetka Tomašić

Dostopnost