01 520 38 50

Človeška dejavnost, kot je krčenje gozdov in s tem uničevanje živalskih habitatov ter onesnaževanje okolja, imajo neverjetno škodljiv vpliv na že tako ranljive in ogrožene vrste organizmov. Povzročajo padec v številčnosti populacij in lahko vodi tudi v njihovo izumrtje. Le s trajnostnim razmišljanjem in rešitvami lahko pripomoremo k preživetju ranljivih vrst organizmov.

Naši sedmošolci so pri urah naravoslovja spoznavali ranljivost posameznih ekosistemov in njihove biodiverzitete. Pripravili so predstavitve ogroženih ali že izumrlih živalskih vrst ter zapisali, kako človek ogroža posamezne vrste s svojo dejavnostjo. Ob dnevu Zemlje (22. 4.), vas zato vabimo, da si ogledate nekatere njihove izdelke.

Karin Breceljnik, učiteljica naravoslovja in biologije

Dostopnost