01 520 38 50

Peti mednarodni dan izobraževanja poteka z geslom Vlagati v ljudi, dati prednost izobraževanju. Gradi na globalnem zagonu, ki ga je ustvaril septembrski vrh o preobrazbi izobraževanja, in poziva k ohranitvi močne politične volje na področju izobraževanja ter k iskanju načina, kako prenesti globalne zaveze v ukrepanje.

Kljub temu, da je pravica do izobraževanja ena temeljnih človekovih pravic, še vedno več kot 258 milijonov otrok in mladostnikov po svetu ne obiskuje šole, 617 milijonov otrok in mladostnikov ne zna brati in računati, manj kot 40 % deklet v podsaharski Afriki konča nižjo srednjo šolo, približno 4 milijone otrok in mladih, ki so begunci, pa nima možnosti obiskovati šole. Dostop do izobraževanja, ki je vključujoče in kakovostno mora postati merilo za vse izobraževalne sisteme po svetu. Vzgoja in izobraževanje morata postati enakovredna in pod enakimi pogoji dostopna vsem ljudem in to je tudi glavno sporočilo tega dne.

Dostopnost