01 520 38 50

Spoštovani starši!
Tudi v času letošnjih poletnih počitnic osnovnošolcem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ponujajo učenje začetnih korakov slepega tipkanja. K sodelovanju vabimo učence, ki so v letošnjem šolskem letu obiskovali 7. ali 8. razred.
Vabljeni so učenci s potrjeno disleksijo, oz. potrjenimi primanjkljaji (PPPU) na področju branja (učenci z odločbo) ter njihovi vrstniki brez učnih težav ali drugih posebnih potreb in brez statusa nadarjenega učenca .Celotno vabilo in podrobne informacije si lahko ogledate na: https://janjakosir.wordpress.com/
Število mest je omejeno. V primeru, da bo število prijav preseglo število mest bomo naredili izbor sodelujočih glede na čas prijave in ustreznost izpolnjevanja pogojev za prijavo.

Dostopnost