01 520 38 50

Spoštovani starši,

na osnovi sprejetih odlokov Vlade RS (Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2, Ur. l. RS, št. 143/20) in okrožnice MIZŠ (št. 6030-1/2020-78 z dne 16. 10. 2020), vas seznanjamo s spremembami in novostmi, ki so stopile v veljavo s 16. 10. 2020 in se dotikajo tudi življenja in dela na šoli.

1. Skladno z odlokom pouk v matičnih oddelkih poteka normalno ne glede na število učencev v oddelkih. Izvaja se redni pouk, tudi neobvezni izbirni predmeti. Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji in zunanji izvajalci (klubi, društva …), pa se od ponedeljka, 19. 10. 2020, NE izvajajo. Dnevi dejavnosti se izvajajo izključno v šoli.

2. Z odlokom se omejujejo vse druge dejavnosti na šoli, kot so: govorilne ure, roditeljski sestanki, sestanki sveta staršev, sveta šole … Lahko pa potekajo na daljavo.

3. Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza

Odlok določa, da je obvezno nošenje zaščitne maske med drugim na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Izjema pa velja za učence v osnovni šoli izključno, ko so v matičnem oddelku. Nošenje mask je potrebno, ko učenci zapustijo matično učilnico, so izjemoma združeni z učenci drugih oddelkov (vstop v šolo, jutranje varstvo, neobvezni izbirni predmeti, skupine podaljšanega bivanja), so na hodnikih, oziroma v skupnih šolskih prostorih, kot tudi zunaj na igrišču.

* Izjema: učenci, ki še niso dopolnili 6 let.

Vaš otrok naj ima s seboj masko ali drugo obliko zaščite ustno nosnega predela, ki jo bo uporabljal v prej navedenih primerih.

Glede na trenutno epidemiološko sliko predlagamo, da učenci 4. in 5. razreda odhajajo domov po pouku ali iz OPB takoj, ko je to za starše možno oziroma sprejemljivo. Morebitne zgodnejše odhode zapišite starši v beležko vašega otroka.

Prosimo za vaše razumevanje in sodelovanje.

Želimo si, da se po jesenskih počitnicah spet z vsemi učenci srečamo v šoli. Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Mateja Petrič, ravnateljica

Dostopnost