01 520 38 50

V skladu z navodili in usmeritvami MIZŠ (z dne 24. 2., 27. 02., 06. 03. 2020) sporočamo, da pouk na šoli poteka kot običajno, z dodanimi ukrepi:

 1. Pouk se izvaja po urniku, torej normalno, pri čemer bomo še naprej sledili navodilom NIJZ in poudarjali higieno rok, učili pravila higiene kašlja, skrbeli za prezračenost učilnic …
 2. Vse dneve dejavnosti, ki naj bi bili izvedeni izven šole in je pri tem omogočen stik s širšo populacijo v zaprtih prostorih, se prestavi do nadaljnjega.
 3. Za primere sodelovanja z zunanjimi institucijami na šoli (npr. izvedba dneva dejavnosti z zunanjim izvajalcem …) ter dela s študenti na šoli, se bomo odločali od primera do primera.
 4. Večje šolske prireditve oz. dogodki na šoli (prireditev, zaključek BZ, tekmovanja in podobno) so prestavljeni do nadaljnjega oz. odpadejo.
 5. Zaenkrat velja, da izvajamo govorilne ure po urniku. Starše pozivamo, da se govorilnih ur NE udeležijo v primeru slabega počutja ali bolezni.
 6. Na šoli skrbimo za pogostejše čiščenje šolskih prostorov. Skrbimo za dezinfekcijo vratnih kljuk, ograj na stopniščih, stikal, pip umivalnikov … Na voljo so sredstva za dezinfekcijo rok. Prostore tudi redno zračimo.
 7. Na šoli imamo pripravljen Načrt dela v času okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi, ki ga ves čas dopolnjujemo z navodili za delo glede na trenutno situacijo ter redno seznanjamo zaposlene s spremembami in novostmi. V kolikor NIJZ na šoli potrdi primer okužbe z novim korona virusom (SARS-CoV-2) bodisi med zaposlenimi bodisi med uporabniki, bo epidemiolog NIJZ z nami nemudoma vzpostavil stik in nam podal natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov.
 8. Starši so dolžni šolo čim prej obvestiti, da je njihov otrok zbolel, in poskrbeti, da bolan otrok ostane doma.

 

Vse učence, starše, zaposlene in obiskovalce obveščamo, da upoštevajo SPLOŠNE PREVENTIVNE IN SPECIFIČNE UKREPE (NIJZ).

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Uporaba pitnika je dovoljena samo z lastnim bidonom.

 

ŠE NEKAJ AKTUALNIH POVEZAV:

NIJZ: KORONAVIRUS SARS-CoV-2

NIJZ: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2019

UKC LJ: Pokrijmo svoj kašelj

ZDL: Prehladna gripa in obolenja

NIJZ: Vključitev otroka v vrtec / šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi – smernice

TO OBVESTILO VELJA DO PREKLICA (posodobljeno 11.3.2020)

Mateja Petrič, ravnateljica

Dostopnost