01 520 38 50

Zaradi protipotresne in energetske sanacije bo uprava OŠ Vodmat od 26. junija 2019 naprej dosegljiva v knjižnici na OŠ Vide Pregarc (Bazoviška 1, Ljubljana – Moste), na telefonski številki 051 346 551 ter po elektronski pošti:

tajnistvo@osvodmat.si,

racunovodstvo@osvodmat.si,

pomocnik-ravnatelja@osvodmat.si    in

ravnatelj@osvodmat.si.

 

Hvala za razumevanje!

vodstvo OŠ Vodmat

 

V Ljubljani, 21. junija 2019

Dostopnost