01 520 38 50

Posredujemo informacije o cepljenjih, ki smo jih prejeli iz Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL.
Zloženko si lahko ogledate tu.

Dostopnost