01 520 38 50

priznanje4

19. oktobra 2016 smo se Mateja Petrič, Mojca Kucler, Sanja Zgonc in Lili Salamon, članice tima za varnost na naši šoli, udeležile 3. IVK Konference: Varnost in (ne)nasilje v VIZ, kjer je ravnateljica Mateja Petrič prevzela priznanje šoli za prizadevno in odgovorno delo na področju varnosti v šoli v okviru projekta Varna šola.

podelitev1   podelitev2

Aktivnosti, ki jih vsi deležniki VIZ procesa na naši šoli izvajamo na področju zagotavljanja varnosti na šoli, ukrepe in prizadevanja na področju problematike nasilja in vzpostavljanje ustrezne varnostne politike, dileme in težave pri srečevanju z oblikami nasilnega vedenja ter sodelovanje z drugimi inštitucijami pri zagotavljanju ustrezne varnosti je kot primer dobre prakse udeležencem konference predstavila Sanja Zgonc.

  sanja-srednja1   sanja1

Več podrobnosti s konference lahko preberete na naslednji povezavi:
http://www.varensvet.si/3-ivk-konferenca-varnost-in-nenasilje-v-viz-varna-sola-in-izzivi-za-nove-varnostne-razmere-19-10-2016/

 

Dostopnost