01 520 38 50

Učenci in učitelji prvega triletja OŠ Vodmat bomo tudi v šolskem letu 2015/2016 sodelovali pri projektu Mladi obračamo svet – Srček Bimbam, ki ga že tretje leto izvaja Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.  Ob pobarvanki Igorja Ribiča Srček Bimbam in spremljevalnih dejavnostih, ki jih v letošnjem letu načrtujemo učitelji, bodo otroci spoznavali zdrav način življenja, se učili o pomenu gibanja in zdravega prehranjevanja ter načinih za preprečevanje bolezni srca in ožilja. Tudi v letošnjem šolskem letu nas bodo pri pouku obiskali študentje medicine, ki bodo izvedli delavnico na temo zdravega življenja. V sklopu projekta bomo sodelovali tudi na likovnem in literanem natečaju.

Dostopnost