01 520 38 50

Nacionalno preverjanje znanja 2022/23

Na spletni strani Državnega izpitnega centra najdete publikacijo za učence in starše, kjer so osnovne informacije o nacionalnih preizkusih ter koledar za šolsko leto 2022/23.

Objavljen je tudi nabor predmetov za 3. predmet NPZ v 9. razredu, in sicer državljanska vzgoja in etika, glasbena umetnost, fizika in angleščina. Za OŠ Vodmat je določen tretji predmet ANGLEŠČINA.

Učna gradiva in šolske potrebščine za šolsko leto 2022/23

Med koristnimi povezavami na levi najdete seznam šolskih potrebščin in učnih gradiv za naslednje šolsko leto. Delovne zvezke lahko kupite preko spleta ali v knjigarni – za nakup lahko koristite tudi BON 21, če jih še imate (do 30. 6. 2022). Ostale potrebščine kupite v knjigarni / trgovskem centru / na spletu.

Učbenike učenci prejmejo v šoli brezplačno, vendar prosimo za skrbno ravnanje in vračilo na koncu šolskega leta.

V ovijanje in označevanje šolskih potrebščin vključite tudi svojega otroka – konec koncev je prav, da otrok pozna svoje potrebščine in z njimi skrbno ravna.

Lepe počitnice!

Brezplačno začetno učenje desetprstnega slepega tipkanja za učence 7. in 8. razreda

Spoštovani starši!
Tudi v času letošnjih poletnih počitnic osnovnošolcem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ponujajo učenje začetnih korakov slepega tipkanja. K sodelovanju vabimo učence, ki so v letošnjem šolskem letu obiskovali 7. ali 8. razred.
Vabljeni so učenci s potrjeno disleksijo, oz. potrjenimi primanjkljaji (PPPU) na področju branja (učenci z odločbo) ter njihovi vrstniki brez učnih težav ali drugih posebnih potreb in brez statusa nadarjenega učenca .Celotno vabilo in podrobne informacije si lahko ogledate na: https://janjakosir.wordpress.com/
Število mest je omejeno. V primeru, da bo število prijav preseglo število mest bomo naredili izbor sodelujočih glede na čas prijave in ustreznost izpolnjevanja pogojev za prijavo.

Vabilo na predavanje DROGE IN MLADI

Spoštovani starši,

v mladostništvu se lahko razvijejo vedenja, ki bodo vplivala na posameznikovo zdravje, zadovoljstvo in uspešnost v prihodnje, med njimi je tudi uporaba različnih psihoaktivnih snovi. Izsledki rezultatov mednarodne raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju kažejo, da je večina 15-letnikov (84 %) že kdaj uporabila tobak, alkohol in/ali konopljo (44 % eno, 22 % dve in 18 % vse tri psihoaktivne snovi. Med osnovnošolci so vedno bolj prisotne tudi elektronske cigarete oz. vejpanje.

V našo sredino smo tudi letos povabili Aleša Bartola, ki se s preventivnimi predavanji na področju preprečevanja in zlorab prepovedanih drog ukvarja že več kot 15 let, 20 let pa je dejaven na področju zatiranja najhujših oblik kriminalitete na področju prepovedanih drog. Predavatelj je decembra izvedel delavnico pri naših učencih 8. in 9. razreda.

Predavanje na temo Droge in mladi bo v torek, 24. maja 2022, ob 17.30 v šolski jedilnici.

Obravnavane teme oz. vprašanja:

· kako prepoznati mladostnika, ki je pod vplivom drog,

· najpogostejše in lahko dostopne droge,

· adolescenčno obdobje mladostnika in njegova labilnost,

· pojav novih drog na tržišču,

· odprta vprašanja,

· različni primeri

. kako se pogovoriti z otrokom pred odhodom na zabavo,

· opozorila predvsem mladostnicam v gostinskih lokalih.

Udeležba je zelo zaželena  za starše učencev zadnje triade.

Vljudno vabljeni!

Dostopnost