01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE”  (CELOLETNI PROJEKT) Evropske unije

   koordinatorica: Cvetka Tomašić 

CILJ PROJEKTA :

 

 • Povečati dnevno količino zaužite zelenjave in sadja med učenci

 • Usmerjati učence v zdrav življenjski slog

DEJAVNOSTI:

 • Šola poskrbi za redno razdeljevanje obrokov zelenjave in sadja izven okvira redne šolske prehrane

 • Šola poskrbi za nabavo sadja slovenskega porekla (ekološkega in integriranega načina pridelave

 • Obroke sadja in zelenjave razdeljujemo tedensko v razredu

 • Učenci a paralelk 4., 6. in 8. razreda 2x letno sodelujejo v anonimnem anketiranju preko spleta, ki ga izvaja zunanja inštitucija (NIJZ)

 • učence seznanimo z projektom v okviru ure oddelčne skupnosti
 • Pri pouku izdelamo predstavitveni plakat, ki ga razstavimo v avli

 • Dan dejavnosti posvetimo temam, povezanimi s sadjem in zelenjavo

 • V času ŽVN  poskrbimo za izvajanje spremljevalnih aktivnosti

Dostopnost