01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Učenci s težavami pri učenju

Učencem, ki imajo težave pri učenju, posvečamo posebno skrb. Evidentirajo jih učitelji, včasih pa pomoč želijo starši ali otrok sam. Učencem s težavami pri učenju so nudene različne oblike pomoči:
•    individualizacija znotraj pouka,
•    dopolnilni pouk,
•    učenje učenja,
•    pomoč študenta ali dijaka prostovoljca,
•    pomoč pri organizaciji in učenju,
•    delna korekcija specifičnih učnih težav,
•    po potrebi napotimo učenca in starše po pomoč v zunanjo institucijo.

Za učence s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na našo šolo, izdelamo individualizirani program, s katerim v skladu s strokovnim mnenjem določimo prilagoditve in cilje. Program vse leto spremljamo, ves čas pa sodelujemo tudi z učencem, starši, učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči ter po potrebi z zunanjo institucijo, kjer je otrok obravnavan.

Postopek usmerjanja:

Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku in Zapis razgovora z otrokom, kar starši priložijo izpolnjeni zahtevi. Obvezna priloga so tudi poročila strokovnih institucij, kjer je otrok v obravnavi. Celoten paket pošljejo starši na Zavod za šolstvo. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na posvet, nato pa otroka usmeri v ustrezen program (navadno matična OŠ) z odločbo, v kateri določi tudi prilagoditve in pomoč.

Dodatno strokovno pomoč učencem z odločbo o usmeritvi nudijo:

Dostopnost