01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

V okviru karierne orientacije se šolska svetovalna delavka bolj intenzivno vključi v 8. razredu, ko učencem predstavi sistem šolanja in merila za vpis v srednjo šolo.
V 9. razredu se karierna orientacija nadaljuje s predstavitvijo rokovnika, reševanja vprašalnika o poklicni poti, predstavitvijo Razpisa za vpis in individualnimi razgovori z učenci in njihovimi starši. Za starše šolska svetovalna delavka izvede dva roditeljska sestanka, in sicer enega v mesecu novembru in drugega v mesecu februarju.
Za informacije v zvezi s karierno orientacijo se obrnite na Mojco Kucler, prof.soc.ped., mojca.kucler@osvodmat.si, 52 03 873, soba 64/I. nadstropje.

 

AKTUALNO za vpis za šolsko leto 2022/23:

 

 • V petek, 8. 4. 2022 ob 14.30 uri je bilo na spletni strani MIZŠ objavljeno stanje prijav na srednjih šolah in gimnazijah. Število prijav se bo do 25. aprila, ko je možnost prenosa prijave, dnevno posodabljalo. Aktualne informacije lahko spremljate tudi preko tabele, ki ste jo prejeli preko elektronske pošte.

 

Dodatne informacije:
MIZŠ
CIPS
mojaizbira.si

 

 

Dostopnost