01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

PROJEKT »ZERO WASTE« 

ŠOLSKI       koordinator/nosilec: Mateja Čeh

Projekt bo potekal v mesecu aprilu, ko obeležujemo Dan Zemlje. V projekt bo vključena cela šola. Učenci bodo 1. aprila začeli z izzivom Zero Waste – ničelni odpadek. Vsak dan v mesecu bodo učenci dobili nalogo, ki jim bo predstavljala izziv in jo bodo poskušali izvesti. Vsak učenec bo dobil svoj mini koledar za mesec april, kjer bo kljukal dneve, ko je izziv izpolnil. Cilj projekta bo ozaveščanje o problemu prenasičenosti Zemlje z odpadki in zmanjševanje števila odpadnih embalaž, predvsem takšnih, ki so najbolj pereče – plastika. Z informiranjem o tem, da vsako leto 9 milijonov ton plastičnih odpadkov konča v oceanu in da lahko ta plastika ostane v morskem okolju 450 let ali dlje, bomo povečevali zavedanje o zmanjševanju uporabe plastike, pripomogli k preprečevanju nastajanja novih odpadkov in višji stopnji kakovostnega ločevanja. Zmanjševanje količin plastične embalaže neposredno prispeva k manjši porabi energije in naravnih virov, posledično pa se zmanjšuje vpliv na podnebne spremembe. Začeli bomo z zaobljubo o zmanjšani uporabi plastike in nadaljevali z ogledi kratkih filmčkov ambasadorjev ipd.

 

Dostopnost