01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Govorilne ure

bodo v šolskem letu 2014/2015 vsak drugi četrtek v mesecu (razen septembra, februarja in junija), in sicer za starše učencev od 1.-5. razreda ob 16.30, za starše učencev od 6.-9. razreda ob 17.30.

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE

učitelji imajo dopoldansko govorilno uro zadnji četrtek v mesecu po naslednjem razporedu:

RIIMEK IN IME UČITELJA URA
PIŠKUR, Polona 11.30
MAČEK, Nika 11.30
PIBERNIK, Nataša 11.30
PREMOŽE, Vesna 11.30
HUDOLIN, Marjeta 11.30
MARINIČ, Miha 11.30
KONČNIK, Breda 9.10

 

PRIIMEK IN IME UČITELJA PREDMET RAZREDNIK URA
BALABAN, Jasmina nemščina 8.20
EKART, Mojca španščina 8.20
EMERŠIČ, Darja biologija, naravoslovje, kemija 12.50
HOČEVAR, Lucija angleščina, slovenščina 7.a 10.20
KLJUN, Mihaela matematika 8.b 12.50
KONČNIK, Breda šport 6.b 9.10
KOSEM, Maja slovenščina 12.50
KRASNIK, Vesna matematika, računalništvo 12.00
MAJDIČ Tomaž šport, šport za sprostitev, izbrani šport, šport za zdr. 10.20
MARINIČ, Miha šport 11.30
MERŠE, Brigita likovna umetnost, likovno snovanje 11.10
NOVAK, Gordana glasbena u,etnost 11.10
ORŠIČ, Tomaž geogr., DKE, turistična vzgoja 9.b 10.20
POŽUN, Milena zgod., DKE, filozofija za otroke 9.a 12.00
SALAMON, Lili slovenščina 10.20
STEPIŠNIK, Teja angleščina 12.50
SUŠNIK, Matevž angleščina 7.b 12.50
ŠEBENIK, Majda fizika, kemija, matematika, naravoslovje 6.a 12.50
TOMAŠIĆ, Cvetka TIT, sodobna pripr. hrane, obdelava gradiv, gosp. 8.a 12.00

 

RODITELJSKI SESTANKI

so namenjeni izmenjavi mnenj med starši in učitelji oziroma vodstvom šole, predavanjem in medsebojni izmenjavi izkušenj pri vzgoji otrok ter povezovanju med starši. Srečanja organizirajo in vodijo razredniki, šolska svetovalna služba ter starši.

za starše učencev od 1. do 4. oziroma 5. razreda za starše učencev od 6. do 9. razreda
Prvi   2. septembra 2014 ob 17. uri 4. septembra 2014 ob 17. uri
Drugi 10. februarja 2015 ob 17. uri 12. februarja 2015 ob 17. uri
Tretji dogovor z razrednikom; ob 17. uri

Za starše učencev 5.a in 5.b bo prvi roditeljski sestanek v torek, 9. septembra 2014, ob 17. uri.

Razredniki na željo staršev ali po potrebi skličejo dodatne roditeljske sestanke. Po roditeljskem sestanku imajo starši možnost individualnih razgovorov z razrednikom, prav tako se lahko med 18. in 19. uro pogovorijo z učitelji, ki niso razredniki.

Dostopnost