01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Bralni nahrbtnik

BRALNI NAHRBTNIK – ŠOLSKI   

V šolski projekt »Bralni nahrbtnik« bodo  v letošnjem šolskem letu vključeni učenci in starši 1. b razreda, 25 učencev in 1 učiteljica.

Cilji projekta:  spodbujanje in razvijanje bralne kulture, pridobivanje bralnih navad, razvijanje odnosa do maternega jezika in umetnosti, osveščanje staršev o pomenu branja, predvsem  o pomenu družinskega branja, približati knjigo vsaki družini, razvijati potrebo po branju pri otrocih in starših.

Knjižni nahrbtnik je oblika dejavnosti, ki pripomore k vzgoji prvošolcev o pomenu in vlogi knjige v šoli in življenju.

Potek dejavnosti:

Knjižničarka bo pripravila ličen nahrbtnik, v katerem bo nekaj otroških slikanic, primernih za starostno stopnjo otrok, strokovna knjiga, ki je namenjena staršem, in zvezek, v katerega lahko starši napišejo vtise otroka ob prebiranju slikanic. Knjižni nahrbtnik bo potoval na otrokov dom in tam ostal en teden, da bodo lahko starši otroku prebrali slikanice, sami pa se bodo seznanili s strokovno literaturo o vzgoji otrok. Če nimajo časa, da bi knjigo v celoti prebrali v tem tednu, pa jim služi kot informacija, kje lahko najdejo odgovore na vzgojna vprašanja, ki se jim bodo morda porodila kasneje.

koordinator/nosilec: Mateja Sitar Zevnik

 

Dostopnost