01 520 38 50

Osnovna šola Vodmat prenovljena 2019

V knjižnici

V razredu

V telovadnici

Mladi raziskovalci

Na šolskem vrtu

Gremo v Lutkovno gledališče Ljubljana

znak kulturna šola
znak kulturna šola
Hitre informacije

tajništvo – 01 520 38 50
ravnateljica – 01 520 38 52
pomočnica ravn. – 01 520 38 60
zbornica – 01 520 38 61
zbornica – 01 520 38 62
računovodstvo – 01 520 38 57
svetovalna služba – 01 520 38 68
svetovalna služba – 01 520 38 73
mobilna spec. peda. – 01 520 38 66
knjižnica – 01 520 38 63
kuhinja – 01 520 38 56
zobna ambulanta – 01 544 32 34
faks – 01 520 38 58

  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana
Novice

Svetovni dan matematike

Ste vedeli, da je danes mednarodni dan matematike?

Geslo letošnjega svetovnega dne matematike je “Matematika za vsakogar”.

Na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani ob svetovnem dnevu matematike poteka tekmovanje v recitiranju decimalnih številk vsem dobro znanega števila pi. Svetovni rekorder je na pamet povedal kar 70 000 števk za decimalno vejico.

S to konstanto se srečamo že v osnovni šoli, ko se naučimo, da je obseg kroga 2⋅π⋅r, ploščina pa πr2, v srednji šoli pa ga spoznamo v kontekstu trigonometričnih funkcij (se spomnite sinusov, kosinusov, tangensov?) – pi je najmanjša pozitivna ničla sinusa. Njegova vrednost je približno 3,14, 14. marec pa naj bi bil kot dan matematike proglašen prav zaradi datuma, ki se ga v anglosaškem okolje zapiše 3/14.

Ta datum so proglasili zaradi rastočega zavedanja o pomenu matematike in zaradi potreb po izboljšanju matematičnega izobraževanja. Razumevanje matematike je vitalnega pomena na področjih, kot so umetna inteligenca, razumevanje sprememb podnebja, raba energije in trajnostni razvoj, vse to pa je povezano s kvaliteto življenja, tako v razvitem svetu kot v deželah v razvoju.

Brez matematike torej ne gre, zato se učitelji trudimo popularizirati matematiko, da bi učenci pred njo premagali strah.

Matematika je umetnost. Ne bojmo se je. Spoštujmo jo in učimo se je.

Voščilo ob dnevu žena

Spoštovane žene, gospe, prijateljice, partnerice, učiteljice, ravnateljice, dekleta, sošolke, mame in babice, voščimo vam za vaš praznik! Želimo vam, da bi ga prijetno preživele.

Marčevske govorilne ure

Spoštovani starši,

prijazno vabljeni, da se v četrtek, 9. marca 2023, udeležite popoldanskih govorilnih ur, ki bodo na razredni stopnji potekale od 16.30 do 17.30, na predmetni stopnji pa od 17.30 do 18.30.

Obenem vas obveščamo, da govorilne ure odpadejo pri učiteljicah Brigiti Merše in Klari Vrtačnik.

Dostopnost