01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Postopek za pridobivanje subvencije:

Starši ali skrbniki prosim natisnite vlogo, ki jo najdete spodaj na isti spletni strani. Prosimo vas, da jo natančno preberete in izpolnite vsa polja. Ne pozabite na kontaktne podatke, da vam lahko kar najhitreje posredujemo odgovor. Dodajte zahtevane priloge in po potrebi opišite ostale okoliščine, ki nam bodo pomagale pri odločitvi o subvenciji.

Izpolnjeno vlogo s prilogami posredujete na elektronski naslov sklada: solski.sklad@osvodmat.si ali pa jo osebno oddajte v tajništvo šole v času podpisa pogodbe z izvajalcem dejavnosti. Vlog, prejetih po začetku dejavnosti, upravni odbor ne bo obravnaval.

Predsednik UO šolskega sklada bo vlogo pregledal, vas morebiti pozval k dopolnitvam, in vašo vlogo brez osebnih podatkov predstavil ostalim članom odbora, ki bodo o vlogi odločali. Odgovor bo vam in računovodstvu šole posredoval najkasneje v 7 dnevih po seji upravnega odbora sklada.

Hvala za pomoč,

Špela Krasko Gerbec

Dokumenti in obrazci

Pravila delovanja sklada 2016

ŠS-vloga za subvencijo

 

Dostopnost