01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Prostovoljstvo

Ta interesna dejavnost uspešno poteka na šoli že nekaj let. Vanjo so vključeni učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda, ki se najmanj enkrat na teden eno uro, po lastni izbiri, vključujejo v pet oddelkov podaljšanega bivanja v 1. triadi.
Tam so njihove naloge:
 • organizacija in vedenje raznih družabnih iger
 • pomoč pri domačih nalogah
 • motivacija in animacija učencev
 • pogovor
 • sodelovanje in pomoč učiteljem OPB
 • samoiniciatvnost in kreativnost, dostopnost in odprtost
Na tri tedne potekajo srečanja z mentorico, kjer delijo izkušnje, si med seboj pomagajo ob morebitnih težavah ter pridobijo nove ideje za delo.
Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, izboljšuje kakovost življenja v družbi ima velik pomen za razvoj za prihodnost ter prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe. Učenci se naučijo strpnosti v odnosu z mlajšimi,  osvojijo delo v manjši skupini in stkejo dobre medsebojne odnose z mlajšimi učenci.
Vodja interesne dejavnosti: Mateja Majcen, kabinet 86, 3. nadstropje, 01 520 38 72
Dostopnost