01 520 38 50

Biti prešeren ali Prešeren? 🙃
prešéren -rna -o prid. (ẹ́ ẹ̄)
zelo sproščen, veselo razpoložen: prešeren fant; biti, postati prešeren; prešerna družba / prešerna mladost; biti prešerne volje; pren., ekspr. prešerni sončni žarki
(fran.si)

Ta petek bo lahko tematsko obarvan na dva načina:
nadeni si nekaj v stilu Prešernovega časa ali pa nekaj veselega, živahnega.

Veselimo se izvirnih idej!
Pa lep slovenski kulturni praznik si pričarajte!

Dostopnost