01 520 38 50

Ena izmed akcij našega šolskega parlamenta je v letošnjem šolskem letu tudi senzorično gledališče.
To je posebna oblika gledališča, kjer udeleženec z zavezanimi očmi potuje skozi določeno senzorično pot, ki je zastavljena tako, da vzbudi delovanje vseh čutov razen vida. Popotnik je skozi svet čutov aktiven, a se hkrati prepušča vodenju ustvarjalcev.
Preko senzoričnega gledališča lahko vzpostavimo stik s seboj, s svojimi čuti in s svetom okrog sebe.
Pobudnica akcije je Petra Čeh, mentorica šolskega parlamenta.

Dostopnost