01 520 38 50

V četrtek, 4. 5. 2023, so v sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora za učence 6. razreda potekale preventivne delavnice, kjer so učenci preko interaktivnih aktivnosti ozavestili moč vrstniškega vpliva, njegovih učinkov na naše vedenje ter spoznali potrebo po pripadnosti. V povezavi s to delavnico so preko različnih aktivnosti krepili skupinsko dinamiko razreda, se med seboj bolj povezali in spoznali različne vloge, ki jih posamezniki lahko sprejmejo v skupini. Dotaknili pa smo se tudi postavljanja ciljev, kjer so učenci spoznali razliko med željo in ciljem, zakaj je postavljanje ciljev pomembno ter kako si zastavljati cilje v življenju.

Dostopnost