01 520 38 50

V šolskem letu 2021/2022 bomo na šoli izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

7. razred: nemščina, likovno snovanje, filmska vzgoja, filozofija za otroke, šport za zdravje, sodobna priprava hrane, obdelava gradiv – les;

8. razred: nemščina, filmska vzgoja, filozofija za otroke, multimedija, izbrani šport – atletika, sodobna priprava hrane;

9. razred: nemščina, španščina, likovno snovanje, filozofija za otroke, računalniška omrežja, načini prehranjevanja.

Od 4. do 6. razreda se bodo izvajali neobvezni izbirni predmeti nemščina, računalništvo, šport in umetnost.

Dostopnost