01 520 38 50

Spoštovani starši,

Vlada Republike Slovenije je včeraj, 28. 5. 2020, sprejela odločitev, da se učenci 4. in 5. razreda  vračajo v šolske klopi v ponedeljek, 1. 6. 2020učenci 6., 7. in 8. razreda pa v sredo, 3. 6. 2020.

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence od 1. do 9. razreda potekalo v določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije in ne več v manjših skupinah kot trenutno. Še vedno pa bo treba izvajati nekatere splošne higienske ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še pripravil NIJZ.

Še opozorilo vsem staršem učencev 4.-8. razreda: Prehrana bo organizirana kot običajno (malica, kosilo, popoldanska malica), pri tem bomo upoštevali stanje prijav na dan 13. 3. 2020. Morebitne spremembe prijav na prehrano kot običajno javite v računovodstvo ali tajništvo na naslov: racunovodstvo@osvodmat.si, tajnistvo@osvodmat.si.

Vse natančnejše informacije o izvedbi pouka in drugih dejavnosti vam bodo posredovali razredniki.

Dragi učenci 4.-8. razreda, tudi vi počasi končujete s poukom na daljavo. Veseli smo, da se naslednji teden končno spet vsi srečamo,

Mateja Petrič, ravnateljica

Dostopnost