01 520 38 50

Spoštovani starši,

s ponedeljkom, 18. 5. 2020, se skupaj z vašimi otroki ponovno vračamo v šolo. Na prihod smo se pripravili. Da bi prehod v novo obdobje šolskega leta tekel čim bolj umirjeno, vam pošiljamo nekaj ključnih informacij in napotil.

Ponovno sporočamo, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. V skladu z navodili  NIJZ mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (http://osvodmat.si/files/2020/05/Izjava-star%C5%A1ev-pred-vstopom-v-%C5%A1olo.pdf), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Izjavo naj vaš otrok prinese s seboj v šolo prvi dan, torej v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Oblikovanje skupin: Oddelki so razdeljeni v skupine. Skupine vodijo razrednik in dodatni učitelji, ki se bodo tekom dneva izmenjevali v skupinah (v medsebojnem dogovoru). Pri oblikovanju skupin smo upoštevali več vidikov, tudi vključenost učencev v podaljšano bivanje oz. čas odhoda domov glede na vaše prijave. Razredniki vas bodo obvestili, v katero skupino je vaš otrok vključen, v kateri učilnici bo imel pouk in kdo ga bo poleg razrednika poučeval.

Kaj učenec prinese prvi dan v šolo?

 • Obvezno – podpisana izjava (povezava na obrazec v 1. točki). Izjavo oddajte prvi dan ob prihodu v šolo dežurnemu.
 • Šolska torba z vsemi šolskimi potrebščinami (zvezki, delovni zvezki, učbeniki, peresnica itd.).
 • Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.
 • Dodatna oblačila – ker se bodo učilnice veliko zračile.

Šolske potrebščine učenec pušča v šoli ves čas in ne nosi domov. Vse dejavnosti učenja in naloge se opravijo v šoli.

Svojih igrač naj vaš otrok v šolo NE nosi.

Prazno šolsko torbo bo otrok še isti dan odnesel domov in jo pustite doma. Prav tako naj otrok

prvi dan iz svoje garderobne omarice vzame vse svoje stvari in jih nese domov.

Jutranje varstvo in prihod v šolo k pouku:

 • Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.
 • Jutranje varstvo: Za učence, ki ste jih starši prijavili v jutranje varstvo med 6.40 in 7.45, poteka v jedilnici in učilnici 10 (klet). Pri vhodu si učenec razkuži roke, se preobuje pri svoji matični učilnici in odide v jutranje varstvo. Vse svoje stvari (razen čevljev) nese s seboj.
 • Ostali učenci pridejo pred šolo med 8.00 in 8.10:

učenci 1. razreda pridejo v šolo od 8. ure dalje (vhod za prvošolce),

učenci 2. razreda pridejo v šolo ob 8.00 (glavni vhod) in

učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.10 (glavni vhod).

Pred vhodom v šolo upoštevajte varnostno razdaljo (1,5 – 2 m).

Zaradi omejene možnosti parkiranja vas prosimo, da – če je le mogoče – pridete v šolo z otrokom peš in ne z avtomobilom.

Odhod iz šole:

 • Po pouku: Urnik oddelka ostaja nespremenjen in veljajo obstoječe ure zaključka pouka. Starši svojega otroka prevzamete pred vhodom v šolo – prvošolce pred vhodom za 1. razred, drugošolce in tretješolce pred glavnim vhodom (v šolsko stavbo ne vstopate).
 • Po šolskem kosilu: Uro zaključka kosila vam bo sporočil razrednik. Starši svojega otroka prevzamete pred določenim vhodom (v šolsko stavbo ne vstopate).
 • Iz podaljšanega bivanja:
  • Prevzem, če je skupina v učilnici: Starši prevzamete otroka ob uri, ki ste jo navedli v prijavi, pred določenim vhodom (v šolsko stavbo ne vstopate).
  • Prevzem, če je skupina na igrišču: Starši prevzamete otroka ob uri, ki ste jo navedli v prijavi, pri določenem vhodu.
  • Od 16. ure dalje bodo vsi učenci pod nadzorom dežurne učiteljice počakali svoje starše v vetrolovu pri glavnem vhodu.

 Za čim bolj nemoten odhod otrok domov vas prosimo, da se točno držite ure odhoda, ki ste jo predhodno navedli, in otroka ob navedeni uri počakate in prevzamete pri določenem vhodu.

 Če bo vaš otrok iz šole odhajal domov sam, naj v ponedeljek, 18. 5. 2020, v šolo prinese vaše pisno dovoljenje.

Prehrana: Upoštevali bomo, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole (na dan 13. 3. 2020) oziroma v skladu s spremembami, ki ste jih sporočali v tem tednu. Morebitne nadaljnje spremembe javite v računovodstvo ali tajništvo.

Spoštovani starši,

organizacija dela in življenja v novih razmerah je za vse zahtevna, tako za vas in vaše otroke kot tudi za vse delavce šole. Potrudili se bomo, da se bo vaš otrok v šoli počutil dobro in varno. Najbrž bomo vsi vsaj v začetku potrebovali nekaj časa, da se bomo povsem prilagodili novim pravilom in protokolu. Ob tem vas prosimo za pomoč, razumevanje in potrpežljivost.

Z veseljem vas pričakujemo!

kolektiv OŠ Vodmat

Dostopnost