01 520 38 50

Spoštovani starši,

v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovno šolo (14. člen) vas obveščamo, da bo prevzem spričeval učencev, ki zadnji dan pouka ne bodo prisotni v šoli, možen od 26. do 28. junija 2019 ter od 16. do 20. avgusta 2019 med 9. in 13. uro izjemoma (zaradi statične in energetske sanacije šole) v knjižnici na OŠ Vide Pregarc v Ljubljani (Bazoviška 1, Ljubljana – Moste). Spričevala lahko prevzamejo samo učenci ali starši oz. zakoniti zastopniki.

 

vodstvo OŠ Vodmat

V Ljubljani, 17. junij 2019

Dostopnost