01 520 38 50

V torek, 16. 5. 2017, bodo imeli učenci 1. b sistematski pregled.

Učenci naj pridejo v šolo ob 7. uri, malico bomo vzeli s seboj.

  • Otroci prvih razredov bodo poleg sistematskega pregleda, zdravstvene vzgoje, preverjanja sluha – AGD prejeli tretji odmerek cepiva proti hepatitisu B.
  • Otroci naj na sistematski pregled NE prihajajo tešči.
  • Po svoji presoji lahko starši spremljate otroke na sistematski pregled.

Otroci, ki zaradi prešolanja ali drugih razlogov prvič prihajajo na sistematski pregled v dispanzer na Metelkovo ulico, naj s seboj prinesejo izpisek iz zdravstvenega kartona ali pošljejo zdravstvene kartone na vpogled v

ZD Ljubljana – Center
Zdravstveno varstvo otrok, šolarjev in mladine
za dr. Lapanja Kastelic
Metelkova ulica 9
1000 Ljubljana

Ker se zdravstvenih kartonov ne sme prenašati v roki, naj starši pokličejo otrokovega izbranega zdravnika en teden prej, da bo karton prispel pravočasno.

V PODPISANI OVOJNICI (ime in priimek otroka in razred) naj imajo otroci

  • urejene zdravstvene kartice,
  • izpolnjene vprašalnike (učenci jih dobijo naknadno!) in
  • cepilne izkaznice.

V primeru, da starši NE ŽELIJO, da se pri njihovem otroku opravi obvezno cepljenje, je dovolj njihov podpis na vprašalniku s pripisom: ODKLANJAMO CEPLJENJE.

Dostopnost