01 520 38 50

Spoštovani starši,

v skladu s pravilnikom se na zadnji dan pouka učencem osnovne šole razdelijo spričevala.

Glede na zadnji odstavek 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju osnovna šola učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, osebno njim ali njihovim staršem omogoča prevzem spričeval v času uradnih ur od 8.00 do 13.00 v tajništvu šole:

– od zaključka pouka do 30. junija in

– od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Vodstvo šole

Dostopnost