01 520 38 50

MOŽNOST TOPLEGA OBROKA MED POUKOM NA DALJAVO

Spoštovani starši!

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico, katere vsebina se nanaša na zagotavljanje brezplačnega toplega obroka pri pouku na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana bodo v naslednjem tednu organizirali kuhanje toplih obrokov.

Brezplačni topli obrok – kosilo pripada učencem, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano šolsko prehrano. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci/starši, ki želijo prevzeti topli obrok, se morajo na obrok nujno prej prijaviti. Staršem učencev, ki imajo subvencionirano kosilo smo danes preko elektronske pošte poslali spletno povezavo do prijave. Vljudno prosimo, da prijavo izpolnite in oddate še danes do 19. ure.

Že vnaprej hvala za hiter odziv.

Lep pozdrav.

Mateja Petrič, ravnateljica

Več brezplačnih šolskih kosil

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi ZUJF (UrlRS 88/16), ki določa, da bodo od 1. 2. 2017 do brezplačnega kosila upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36% povprečne plače v RS. Če se najdete v tem okviru in vaš otrok ni prijavljen na kosilo, ga lahko prijavite in bo lahko jedel brezplačno. Več v okrožnici MIZŠ.

Dostopnost