01 520 38 50

Teden jezikov na OŠ Vodmat (26. – 30. september 2022)

Vsako leto v Evropi 26. 9. obeležujemo Evropski dan jezikov, letos pa bomo na OŠ Vodmat obeležili  kar teden jezikov. Zakaj? Ker je učenje jezikov zelo pomembno. Več jezikov znaš, z več ljudmi se lahko sporazumevaš in poleg tega spoznavaš njihovo kulturo ter državo. V Evropi je 225 jezikov, na svetu pa kar 6500. Z učenjem jezikov si tudi širiš obzorja, se učiš strpnosti in medsebojnega razumevanja.

In kaj bomo ta teden počeli? Učenci razredne in predmetne stopnje bodo na oddelčni skupnosti prepoznavali jezike, zastave, države, pri glasbeni umetnosti bodo poslušali tradicionalno glasbo različnih držav in njihove himne, pri likovni umetnosti pa bodo risali zastave in države ter pisali pozdrave različnih držav.

Učenci osmega razreda se bodo na petih delavnicah učili kitajščine, japonščine, korejščine, španščine in romščine.

Vsak dan bodo za kosilo jedi iz različnih držav.

Matevž Sušnik, Lucija Hočevar in Maja Grohar

Če vas zanima, kako dobro prepoznavate jezike, zastave in države, obiščite naslednje tri povezave: 

(več …)

Osmošolci spoznavali poklice v gradbeništvu

V torek smo v okviru dneva dejavnosti in poklicne orientacije z učenci osmega razreda obiskali Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo v Ljubljani. Skozi praktične delavnice so učenci spoznavali poklice v gradbeništvu kot so geodet, arhitekt, gradbeni inženir, zidar, tesar, keramičar, kamnosek in upravljalec gradbene mehanizacije. Preživeli smo poučno in ustvarjalno dopoldne.

Klesanje kamna
(več …)

PROJEKT »Šolska shema sadja in zelenjave«

Osnovna šola Vodmat  sodeluje v projektu »Šolska shema«,  ki je ukrep Skupne kmetijske politike EU, kjer se otrokom v šoli razdeljuje t.i. šolsko sadje in zelenjava kot brezplačen dodatni obrok ter skupaj s spremljevalnimi izobraževalnimi dejavnostmi izboljšuje njihove prehranjevalne navade.

Z razdelitvami smo pričeli v četrtek, 1. septembra 2022.

Koordinatorica projekta: Cvetka Tomašić

Kreativne delavnice na Naravoslovnotehniški fakulteti

Sredo dopoldan je skupina sedmošolk preživela na Naravoslovnotehniški fakulteti, kjer so spoznavale postopke obdelave in oblikovanja tekstilij. Na temo “počitnice” so izdelovale kolaže, ki so jih nato s pomočjo skenerja in računalnika prenesle na majice. Na sproščen in kreativen način so spoznavale poklic oblikovalca tekstila. Delavnic smo se udeležili v okviru skupnega projekta MOL-a in Naravoslovnotehniške fakultete UL.

Dostopnost