01 520 38 50

Prebrane knjige za bralno značko lahko otroci predstavijo od 1. oktobra dalje.

Za osvojitev bralne značke S knjigo v svet je potrebno prebrati in predstaviti:
– 3 prozna besedila,
– 2 pesmi z vsaj dvema kiticama (na pamet).

Za osvojitev Eko bralne značke pa je potrebno prebrati in predstaviti:
– 2 književni enoti z ekološko tematiko (poezija, proza, članek, strip …)

Bralno značko otrok pripoveduje, ne bere. Na kratko obnovi zgodbo, uporablja knjižni jezik.

Nekaj predlogov za branje lahko najdete tudi na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana.

Dostopnost