01 520 38 50

ZPM vsako leto pripravi ponudbo letovanj in programov ter ponudbo celodnevnih varstev otrok v času poletnih počitnic. Vabimo vas, da pravočasno prijavite otroka na izbrane programe – bodite pozorni na naslednje datume:

  • 17. 4. 2023 ob 9.00 se odprejo spletne prijave na počitniške programe v Ljubljani
  • 4. 5. 2023 ob 7.00 se odprejo spletne prijave na počitniška varstva
  • v začetku maja 2023 bo objavljen tudi katalog letovanj

V primeru, da je bil vaš otrok letos večkrat odsoten zaradi bolezni ali je kroničen bolnik, je upravičen do letovanja preko zdravstva. V tem primeru se obrnite na otrokovega osebnega zdravnika.

V primeru, da imate težave pri plačevanju, se obrnite na šolsko svetovalno službo za možnost brezplačnega varstva oziroma brezplačnega letovanja. Vloga mora biti oddana pred začetkom odprtja spletnih prijav.

Dostopnost