01 520 38 50

Vsako leto v Evropi 26. 9. obeležujemo Evropski dan jezikov, letos pa bomo na OŠ Vodmat obeležili  kar teden jezikov. Zakaj? Ker je učenje jezikov zelo pomembno. Več jezikov znaš, z več ljudmi se lahko sporazumevaš in poleg tega spoznavaš njihovo kulturo ter državo. V Evropi je 225 jezikov, na svetu pa kar 6500. Z učenjem jezikov si tudi širiš obzorja, se učiš strpnosti in medsebojnega razumevanja.

In kaj bomo ta teden počeli? Učenci razredne in predmetne stopnje bodo na oddelčni skupnosti prepoznavali jezike, zastave, države, pri glasbeni umetnosti bodo poslušali tradicionalno glasbo različnih držav in njihove himne, pri likovni umetnosti pa bodo risali zastave in države ter pisali pozdrave različnih držav.

Učenci osmega razreda se bodo na petih delavnicah učili kitajščine, japonščine, korejščine, španščine in romščine.

Vsak dan bodo za kosilo jedi iz različnih držav.

Matevž Sušnik, Lucija Hočevar in Maja Grohar

Če vas zanima, kako dobro prepoznavate jezike, zastave in države, obiščite naslednje tri povezave: 

Dostopnost