01 520 38 50

Obveščamo vas, da bo v petek, 24. junija 2022, urnik pouka prilagojen, s tem pa tudi urnik kosila.

Učenci bodo imeli 4 ure pouka, nato pa kosilo po razporedu:

ob 11.30: 5. razred in 8. razred (po kosilu odhod domov),

ob 11.45: 6. razred in 7. razred (po kosilu odhod domov),


ob 12.00: 1. razred in 2. razred,

ob 12.20: 3. razred in 4. razred.

Podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

Vse učence in starše, ki ne boste uspeli prevzeti spričevala na zadnji šolski dan, obveščamo, da Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19) v 14. členu določa naslednje:

“Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.”

Prevzem bo možen od 9.00 do 13.00 v tajništvu šole.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in vesel skok v poletne počitnice!

vodstvo šole

Dostopnost